Overheidsopdrachten van Europese instellingen

  • 8 augustus 2019

Ontwikkeling van de Europese voedselprijsindicator EASME/GRO-SME-19-C/09

EASME (Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen) schrijft deze oproep tot inschrijving uit voor de ontwikkeling en communicatie van indicatoren met betrekking tot de samenstelling van de voedselprijzen op basis van uitgebreide gegevensverzameling en -analyse. Het onderzoek beoogt te specificeren hoe de uitgaven aan levensmiddelen door de consument wordt verdeeld over de verschillende stadia van de voedselvoorzieningsketen (landbouwers, verwerkers en detailhandelaren). Het geeft vooral een beeld van de prijssamenstellingspatronen op het niveau van de lidstaten en heeft betrekking op de producten die het vaakst worden aangeschaft. De indicatoren moeten ook, voor zover dit haalbaar is, de relatie tussen de outputwaarde en de inputkosten aantonen. Bovendien bevat de oproep tot inschrijving communicatieactiviteiten met belanghebbenden en het grote publiek, teneinde de kennis te verspreiden onder de actoren in het bedrijfsleven en aan consumenten.

Uiterste indieningsdatum : 15/9/19

Aankondiging: 2019/S 119-290836