Nieuws

  • 12 januari 2018

Ecobirdy - A European Toy Story

If the stories of Woody, Buzz Lightyear, Jessie and Lots-o'-Huggin' Bear – heroes of Toy Story – moved you to tears, then you're going to like this one.
  • 12 januari 2018

Tetramax project call for international technology transfer financed in Horizon 2020

The first call addressing SMEs within the TETRAMAX project, funded in Horizon 2020 is now published TETRAMAX calls are offering attractive funding opportunities (with much higher success rates compared to other calls…) for bilateral international cooperations (
  • 1 december 2017

Intellectuele eigendom: Bescherming van Europese kennis en innovatievoorsprong

De Commissie stelde op 29 november maatregelen voor om ervoor te zorgen dat de intellectuele-eigendomsrechten goed worden beschermd, zodat Europese bedrijven, met name kleine en middelgrote ondernemingen en start-ups, worden gestimuleerd om in innovatie en creativiteit te
  • 13 november 2017

27/11/17 Voorstelling van de OIRAtool voor de bakkerijsector - OSHA

Het EU – OSHA team nodigt u uit voor de voorstelling van de OIRAtool voor de bakkerijsector, georganiseerd door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) en het Belgische Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-
  • 22 december 2017

Panel van kleine en middelgrote ondernemingen in verband met het Commissie-initiatief voor elektronische vervoersdocumenten

Digitalisering kan de efficiëntie, betrouwbaarheid en kostenefficiëntie aanzienlijk verbeteren op het gebied van vervoer en logistiek.
  • 17 november 2017

Commissie investeert 30 miljard EUR in nieuwe oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen en baanbrekende innovatie

Horizon 2020, het financieringsprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie, heeft een budget van 77 miljard EUR. Het ondersteunt wetenschappelijke onderzoek in Europa en heeft bijgedragen tot opmerkelijke wetenschappelijke doorbraken.
  • 26 oktober 2017

Five tips to make a five star pitch to investors

Investment events come in all shapes and sizes. For the uninitiated, figuring out the right event and the right investors to target is not a simple task.
  • 15 december 2017

Flanders Investment & Trade vernieuwt meldpunt voor Vlaamse bedrijven met vragen over Brexit

Naar aanleiding van het eerste Brexit-seminarie van Flanders Investment & Trade, dat plaatsvond op 14 december 2017, vernieuwde FIT (in samenspraak met het Agentschap Innoveren & Ondernemen en Enterprise Europe Network) het ‘
  • 17 november 2017

Ontwikkel en commercialiseer uw innovaties samen met de Vlaamse overheid

Heel wat Europese bedrijven broeden op innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Een overheid kan die producten en diensten helpen realiseren en commercialiseren, door expliciet naar innovatie te vragen bij overheidsopdrachten.
  • 13 oktober 2017

Europese Commissie stelt ingrijpende hervorming van het btw-stelsel van de EU voor

De Europese Commissie heeft op 4 oktober 2017 plannen gepresenteerd voor de grootste hervorming van de btw-regels van de EU in een kwarteeuw. De nieuwe start moet het stelsel zowel voor overheden als voor ondernemingen verbeteren en moderniseren.