KMO-instrument

Het kmo-instrument slaat brug tussen innovatie en markt

De Europese Commissie wil ervoor zorgen dat innovatieve bedrijven optimaal hun potentieel realiseren. Zo moeten ze de brug kunnen maken naar de commercialisering van hun vernieuwende technologieën. Dat is een van de grote nieuwigheden in het Horizon 2020-programma. Via het Europese kmo-instrument krijgen deze bedrijven steun op zowel financieel vlak (subsidies tot  €2,5 miljoen) als op het vlak van begeleiding (coaching, advies).

Voor wie?

 • Europese top-kmo’s: ondernemingen met veel potentieel om te groeien en op termijn ook een internationale impact kunnen hebben. Ze moeten al enkele jaren actief zijn – start-ups komen dus niet in aanmerking – sterk inzetten op innovatie en gericht zijn op groei (meerwaardecreatie).

Bij elke kandidaatstelling vindt een uitgebreide screening plaats van het ingediende dossier.

Welke projecten?

Primaire doelstelling: van innovatie naar commercialisering

Enkel disruptive innovation-projecten komen in aanmerking. Daarbij lanceert de kmo een nieuwe markt of verandert ze een bestaande markt volledig. De projecten moeten technology readiness level 6 (technology demonstration) hebben. Dus geen basisonderzoek of pure ontwikkeling, dat valt onder de andere pijlers van Horizon 2020.

3 fases, telkens met eigen begeleiding

Fase 1: opstellen concept- en haalbaarheidsstudie

 • projectvoorstel (10-tal pagina’s) met volledige uitleg concept is vereist
 • de kmo krijgt een subsidie van € 50.000 om een haalbaarheidsstudie uit te voeren
 • looptijd van 6 maanden

Fase 2: doorlopen van het innovatietraject

 • een subsidie van € 500.000 tot € 2,5 miljoen
 • businessplan (30-tal pagina’s) waarin voorstel wordt uitgewerkt met innovatieve activiteiten is vereist
 • doel: ontwikkelen van het project op basis van een bepaalde innovatiestrategie
 • looptijd van 1 tot 2 jaar

Fase 3: commercialisering en marktlancering

 • geen financiële steun, wel hulp om de juiste financiering te vinden
 • uitgebreide ondersteuning om het concept om te zetten in een vermarktbaar product
 • zoeken naar zakenpartners en ondersteuning via het Enterprise Europe Network
 • geen exacte duurtijd voor dit proces

Belangrijk! U moet niet per definitie een voorstel indienen voor de 3 fases samen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een voorstel in te dienen voor fases 2 en 3, en niet voor fase 1. Ook kan het proces na fase 1 stoppen wanneer uit de haalbaarheidsstudie blijkt dat het project niet levensvatbaar is.

Omvang financiële steun

Het totale budget varieert van sector tot sector. Een overzicht van de voorziene bedragen per sector vindt u op ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument.

Aanvraagprocedure

Aanvragen verlopen via een oproep tot kandidaatstelling die gepubliceerd wordt op de site van het Europees Agentschap EASME. De oproep voor bedrijven staat online en blijft permanent open. Wel is telkens een periodieke afsluitdatum voorzien, waarbij alle ingediende aanvragen gegroepeerd en vervolgens beoordeeld worden.  Ook tijdens deze evaluatieperiode kan u een voorstel indienen. Dat wordt dan bij de volgende afsluitingsdatum behandeld.

De periodieke afsluitdata in 2018 voor deze oproep zijn:

 • voor fase 1: 08/02/2018, 03/05/2018, 05/09/2018, 07/11/2018
 • voor fase 2: 10/01/2018, 14/03/2018, 23/05/2018,  10/10/2018

Om u hierbij te begeleiden, neem vooraf contact op met Enterprise Europe Network Vlaanderen.

 

Bekijk hier een bedrijfsgetuigenis

KMO-instrument infographic
Graphic charter sme instrument 2017

Hier kunt u de infographic dowloaden pdf bestandsmei_2017_final_web.pdf (399 kB)