FinTech: Commissie neemt maatregelen voor een meer concurrerende en innovatieve financiële markt

  • 30 maart 2018

FinTech: Commissie neemt maatregelen voor een meer concurrerende en innovatieve financiële markt

De Europese Commissie maakte op 8 maart 2018 een actieplan bekend om de kansen te benutten die gecreëerd worden door technologische innovaties op het gebied van financiële diensten (FinTech).

Europa moet een mondiale FinTech-hub worden waardoor bedrijven en beleggers in de EU zoveel mogelijk kunnen profiteren van de voordelen van de eengemaakte markt in deze snel evoluerende sector. Als eerste belangrijke maatregel stelt de Commissie ook nieuwe regels voor die voor crowdfundingplatforms groeimogelijkheden zullen openen in de eengemaakte markt van de EU.

Het actieplan van vandaag wil de financiële sector in staat te stellen gebruik te maken van de snelle vorderingen met nieuwe technologieën, zoals blockchain, artificiële intelligentie en clouddiensten. Tegelijkertijd moeten de markten veiliger worden en gemakkelijker toegankelijk voor nieuwe spelers. Dit zal consumenten, beleggers, banken en nieuwe marktspelers ten goede komen. Daarnaast stelt de Commissie een pan-Europees label voor crowdfundingplatforms voor, waardoor een platform dat in één land een vergunning heeft gekregen, in de hele EU activiteiten mag ontplooien.

Het actieplan past in de inspanningen van de Commissie voor de opbouw van een kapitaalmarktenunie (KMU) en een echte eengemaakte markt voor financiële diensten voor consumenten. Het sluit ook aan bij haar streven naar de oprichting van een digitale eengemaakte markt. De Commissie wil de EU-regels toekomstgerichter maken en ze afstemmen op de snelle technologische ontwikkelingen.

Het volledige persbericht kunt u hier lezen.

Frequently asked questions: Financial Technology (FinTech) Action Plan.

Bron: IP/18/1403