Nieuws

  • 13 oktober 2017

Europese Commissie stelt ingrijpende hervorming van het btw-stelsel van de EU voor

De Europese Commissie heeft op 4 oktober 2017 plannen gepresenteerd voor de grootste hervorming van de btw-regels van de EU in een kwarteeuw. De nieuwe start moet het stelsel zowel voor overheden als voor ondernemingen verbeteren en moderniseren.
  • 13 oktober 2017

Overheidsinvesteringen met meer impact dankzij efficiënte en professionele overheidsopdrachten

Om de eengemaakte markt te versterken en investeringen in de Unie te blijven stimuleren, kwam de Commissie op 3 oktober 2017 met een initiatief voor een efficiëntere en duurzame aanpak van overheidsopdrachten, waarbij ten volle gebruik wordt gemaakt van digitale technologieën o
  • 29 september 2017

Handelsovereenkomst tussen de EU en Canada treedt in werking

Op donderdag, 21 september, trad de Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen de EU en Canada (CETA) voorlopig in werking.
  • 15 september 2017

Werk samen met digitaal Taiwan, via Europese clusters

Zakendoen met het verre Taiwan lijkt misschien een moeilijk haalbare kaart. Toch loont dit meer dan de moeite voor onder meer onze innoverende IT-bedrijven en producenten van digitale content.
  • 6 oktober 2017

Verlies geen voordelige douanerechten, regel vandaag nog uw REX-registratie

Vele ondernemers uit ontwikkelingslanden die voordelig naar de EU uitvoeren, maar ook tal van Europese bedrijven die tegen verlaagde tarieven exporteren, kunnen dit binnenkort alleen nog nadat ze zich registreren in het nieuwe Europese REX-systeem.
  • 29 september 2017

Commissie richt forum van deskundigen op om obstakels voor grensoverschrijdende interactie uit de weg te ruimen

In de grensregio's van de EU wonen 150 miljoen burgers. Om het volledige economische potentieel van deze regio's te benutten, startte de Commissie op 20 september het "Border Focal Point" op.
  • 11 augustus 2017

Niet te vergeten: registreer uw chemische stoffen tegen 2018

Maakt of importeert uw bedrijf van buiten de EU meer dan één ton van een chemische stof per jaar? Dan moet u deze tegen 31 mei 2018 registreren bij het Europese Chemicaliënagentschap (ECHA). Alleen zo krijgt u mogelijk toestemming om ze verder te gebruiken.
  • 29 september 2017

Nieuwsbrief sectorgroep Materialen

In de nieuwsbrief van de sectorgroep Materialen, een deelnetwerk van het Enterprise Europe Network, vindt u een overzicht van samenwerkingsvoorstellen (zowel vraag als aanbod) met betrekking tot onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie.
  • 15 september 2017

België en Zweden: samenwerken aan innovatie voor de industrie

Om te blijven meespelen op de wereldmarkt moet de Europese industrie digitaliseren. Daar gelooft de EU bijzonder sterk in. Tal van lidstaten slaan dan ook de handen in elkaar, om er samen werk van te maken.
Vrouw justitia
  • 11 augustus 2017

Los een handelsconflict sneller en goedkoper op, via bemiddeling

Los een handelsconflict sneller en goedkoper op, via bemiddeling