Internationale tewerkstelling

Luchtballon en wolken

De Europese Unie is gestoeld op het principe van de vier vrijheden waarvan het vrij verkeer van werknemers wellicht het meest gebruikt wordt. De arbeidsmobiliteit is sterk gestegen in het laatste decennium.

Om de papierlast voor werknemers en bedrijven te beperken heeft de Europese Commissie een onderscheid willen maken tussen tijdelijke en permanente tewerkstelling in een andere EU-lidstaat. in het geval van een strikt tijdelijke opdracht in het buitenland wordt voorzien in minder papierwerk waarbij de werknemer sociaal verzekerd blijft in het land van waaruit hij gestuurd wordt. Dit heet detachering en hierbij moet er een LIMOSA aangifte gebeuren, meer informatie kan u vinden op de website www.limosa.be.  De sociale arbeidsvoorwaarden (werktijden, werfregistratie minimumloon, verlof) van het gastland moeten hierbij wel gerespecteerd worden. Voor permanente tewerkstelling in een andere EU-land gelden dezelfde regels voor alle werknemers ongeacht de vraag uit welke EU-lidstaat ze komen.  Enkel voor Kroatië gelden er nog speciale overgangsregels tot midden 2018 maar in België worden deze niet toegepast.

Het systeem heeft echter tot flink wat onduidelijkheid geleid in situaties waarbij er een opeenvolging is van tijdelijke opdrachten over een verloop van tijd. U kan altijd terecht bij het Enterprise Europe Network voor een antwoord op uw vragen rond dit onderwerp!  Stel uw vraag hier.