Intellectuele eigendom

Is uw kennis beschermd ?

Newton slinger

In een kenniseconomie zijn intellectuele eigendomsrechten (auteursrecht, merk, model, octrooi) belangrijk, zeker voor bedrijven die internationaal willen gaan. Dan dringt zich immers een adequate bescherming op want intellectuele eigendomsrechten zijn beperkt in de tijd en plaats. Om bescherming in de ganse Europese Unie mogelijk te maken bestaan er nu reeds procedures om via één indieningsprocedure bescherming te krijgen voor uw merk, via een Uniemerk (EU trademark), of uw model via een Gemeenschapsmodel (registered community design). Met het Europees octrooi kan men nu octrooi aanvragen bij de landen aangesloten bij de Europese Octrooi-organisatie . In de toekomst zal ook bescherming via het Unitair octrooi mogelijk worden waardoor ondernemingen met één octrooi bescherming krijgen voor de hele Europese Unie, behalve Spanje. Wellicht treedt het unitair octrooi in werking vanaf eind 2017.

Download hier de publicatie 'Het buitenland lonkt… maar intellectuele eigendom waakt!' of klik hier voor de pdf bestandWegwijzer intellectuele eigendomsrechten-spread.pdf (454 kB).

Wanneer u meer informatie wenst contacteer het Enterprise Europe Network.