CE-markering en normen

CE-markering

Logo CE-markeringCE-markering is alomtegenwoordig, je kunt het label vinden op verschillende producten gaande van speelgoed tot machines en gastoestellen, maar wat betekent het precies ? Het is een label waarmee aangegeven wordt dat een product voldoet aan de relevante Europese veiligheids-, gezondheids-, of milieuvoorschriften die opgelegd worden aan de fabrikant, importeur of verdeler. Op deze manier wordt niet geoordeeld over de kwaliteit van het product als dusdanig. 

De Europese Commissie koos voor een Nieuwe Aanpak waarbij bepaalde productgroepen werden geselecteerd voor de opstelling van een fundamenteel eisenpakket. Vervolgens werken de Europese normalisatie-organisaties (CEN, CENELEC en ETSI) per productgroep de veiligheidsvoorschriften uit tot concrete normen. Een product dat voldoet aan de geharmoniseerde Europese normen krijgt automatisch het vermoeden van overeenstemming met de veiligheidseisen uit de Europese richtlijnen en mag vrij circuleren binnen de Europese markt. De markering moet zijn aangebracht voordat een product in de Europese handel wordt gebracht en in gebruik wordt genomen.

Hebt u vragen over CE-markering ? Weet u niet of uw producten onder het toepassingsgebied van de Europese richtlijnen in verband met CE-markering vallen ? Contacteer ons.

U kunt volgende brochures hier downloaden die een overzicht geven van de productgroepen die onder verplichte CE markering vallen en hoe u concreet te werk moet gaan:

Snellere normering volgens de juiste prioriteiten, om de Europese economie te boosten

SmartphoneWanneer internationale standaarden vlot opgesteld worden voor innovatieve producten en diensten met groot commercieel potentieel, kunnen ze de handel erin een stevige boost geven. Europa wil ten volle van dat effect profiteren, om zijn economie te versterken. Daarom moderniseert de Europese Commissie haar standaardiseringssysteem met het Joint Initiative on Standardisation.

Standaarden zijn overal om ons heen, vaak zonder dat we het goed beseffen. Naar het thuisfront bellen terwijl u op de skilatten staat? Dat lukt dankzij internationale normen, waardoor telecommunicatieproducten en -services over de landsgrenzen heen compatibel zijn. Boeken maken in België en laten drukken in Slovenië? Dat is mogelijk door onder meer het gebruik van uniforme papierformaten (A4, A5 enz.).

Internationale normen maken het leven dus makkelijker, zowel voor consumenten als voor ondernemers. Zo laten ze grote én kleine bedrijven toe om te exporteren zonder hun aanbod te moeten aanpassen. Bovendien geven ze innovatie een stevige duw in de rug. Als internationale standaarden de kenmerken van een vernieuwend product overnemen, openen ze daarvoor heel wat markten. Tot slot kunnen ondernemingen vlot over landsgrenzen heen samenwerken, binnen elke schakel van de waardeketen, wanneer ze dezelfde normen volgen.

Standaarden zijn op die manier meer dan alleen een technische aangelegenheid. Ze leiden tot economische groei en extra jobs. Vandaar dat Europa er zo zwaar op inzet, om zijn economie te integreren en te versterken en om zijn technologische leiderschap te vergroten.

 “Het doel? Een modern standaardisatiesysteem, dat snel normen oplevert volgens de markt- en beleidsprioriteiten.”

Snellere normalisatie nodig

Vandaag speelt Europa al een internationale voortrekkersrol op het vlak van standaardisering. Maar de producten, diensten en businessmodellen veranderen steeds sneller. We moeten dus ook onze normen vlotter aanpassen en ontwikkelen. Anders worden standaarden in andere delen van de wereld bepaald, boomen de innovatieve producten en diensten uit die regio’s en verliest Europa zijn economische toppositie.

Vragen over deze acties en normen?

Bedrijven vinden vaak moeilijk de weg naar informatie over de standaarden die voor hun sector van toepassing zijn. Ervaart u dit ook? Reken dan op de experten van Enterprise Europe Network Vlaanderen. Zij maken u graag wegwijs in de (inter)nationale regelgeving en de vernieuwingsplannen van de Europese Commissie.

Neem vandaag nog contact op met het Enterprise Europe Network.

 

 

Reportage Reach 2018
Normen: een must om uw product succesvol te commercialiseren en te exporteren !

Gebuik van normen: voordelen voor kmo's ?